Cảm ơn tất cả những người đã tham dự Cập nhật vắc xin lâm sàng 2018- Phiên bản đặc biệt của chúng tôi. Các bài thuyết trình hiện có sẵn trực tuyến thông qua Sự kiện trang.