Việc đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng trên da là rất quan trọng khi xác định các biến cố bất lợi sau khi tiêm chủng (AEFI). Vì hầu hết các hướng dẫn đánh giá da liễu thường đề cập đến việc biểu hiện các triệu chứng ở những bệnh nhân có tông màu da sáng, nên việc xác định AEFI một cách kịp thời ở các màu da khác nhau có thể là một thách thức đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.

Trang tham khảo mới của chúng tôi trình bày chi tiết cách các triệu chứng như xanh xao, tím tái, ban đỏ và mày đay có thể xuất hiện ở các màu da khác nhau và thảo luận về các phương pháp nhận biết thay thế. Để biết thêm thông tin xin vui lòng theo liên kết dưới đây:

MVEC: Xác định AEFI theo màu da đa dạng