Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc (ATAGI) đã đưa ra lời khuyên cập nhật về việc tiêm phòng cúm vào năm 2021.

Do biên giới quốc tế mở cửa trở lại từ tháng 11 năm 2021 và dân số di chuyển nhiều hơn, vi rút cúm theo mùa dự kiến sẽ xuất hiện và lưu hành ở Úc ngoài mùa cúm thông thường.

Nên chủng ngừa cúm cho bất kỳ ai từ 6 tháng tuổi trở lên chưa chủng ngừa cúm trong năm nay. Đặc biệt, nó được khuyến khích mạnh mẽ cho những người thuộc nhóm rủi ro cao hơn.

Để đọc toàn bộ lời khuyên, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Cập nhật lời khuyên của ATAGI về việc tiêm vắc xin cúm theo mùa năm 2021 (tháng 12 năm 2021)