MVEC’s Rotavirus immunisation reference page has been updated with further information on:

  • bệnh rotavirus
  • lịch trình liều lượng vắc-xin và giới hạn độ tuổi
  • tác dụng phụ phổ biến và hiếm hơn, cũng như quản lý của họ
  • biện pháp phòng ngừa và chống chỉ định tiêm chủng. 

Để xem trang đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:

MVEC: Vi-rút Rota