Monash Health gần đây đã cập nhật các tài liệu quảng cáo thông tin bệnh nhân của họ về việc tiêm phòng Cúm và Ho gà trong thời kỳ mang thai. Vui lòng tìm các tài nguyên được cập nhật này qua trang tham khảo của chúng tôi bên dưới:

Mẹ tiêm phòng khi mang thai