MVEC chủng ngừa não mô cầu trang tham khảo đã được cập nhật. Tài nguyên này chi tiết: 

  • thông tin về bệnh viêm màng não mô cầu, bao gồm các triệu chứng và dịch tễ học 
  • khuyến nghị tiêm vắc-xin ACWY viêm não mô cầu 
  • khuyến cáo tiêm phòng viêm não mô cầu B 

Để xem trang đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:

MVEC: Viêm não mô cầu