Một trang tham khảo cập nhật về chủng ngừa hiện đã có trực tuyến dành cho người Thổ dân và Dân đảo Torres Strait. Trang mới này cũng trình bày chi tiết các khuyến nghị mới nhất về chủng ngừa viêm màng não mô cầu trong nhóm dân cư này. Từ năm 2019, vắc xin cúm sẽ được tài trợ cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi. Để xem trang xin vui lòng theo liên kết dưới đây:

Khuyến nghị chủng ngừa cho Thổ dân và dân đảo Torres Strait