Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia (NCIRS) sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến vào ngày 19 tháng 9 để cung cấp thông tin tổng quan về các phản ứng bất lợi nghiêm trọng thường gặp và hiếm gặp hơn sau khi tiêm chủng và cách xử trí. Để biết thông tin về cách đăng ký, vui lòng tham khảo như sau:

Chuỗi hội thảo NCIRS: An toàn vắc-xin và tai biến sau tiêm chủng