VSN là mạng lưới các trang web cung cấp thông tin đáng tin cậy về an toàn vắc xin. Năm ngoái, nền tảng truyền thông xã hội Pinterest đã ngừng hiển thị kết quả tìm kiếm vắc xin để giải quyết tình trạng lan truyền thông tin sai lệch có hại.

Trong một thông báo vào tuần trước, Pinterest đã giới thiệu trải nghiệm tìm kiếm mới bao gồm 200 cụm từ tìm kiếm liên quan đến vắc-xin với kết quả được tuyển chọn độc quyền bởi các tổ chức y tế được quốc tế công nhận bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ. (AAP) và Mạng An Toàn Vắc xin (VSN)!

Đọc thêm về nó ở đây: Pinterest & Mạng lưới an toàn vắc-xin tham gia lực lượng

MVEC is proud to be endorsed as a member of the World Health Organisation (WHO)’s Vaccine Safety Net (VSN).