Bộ Y tế Victoria gần đây đã giới thiệu một tài nguyên tiêm chủng mới về quản lý lỗi vắc xin.

Tài nguyên bao gồm thông tin dễ hiểu về cách ngăn ngừa sai sót vắc-xin và các sai sót vắc-xin phổ biến nhất, cũng như hướng dẫn báo cáo sai sót vắc-xin cho SAEFVIC (Giám sát các Sự kiện Bất lợi Sau khi Tiêm chủng Trong Cộng đồng).

Sở Y tế: Quản lý sai sót vắc xin