Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia cam kết bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên trong đại dịch COVID-19. 

Tìm hiểu thêm thông tin về hạn chế khách truy cập đây.