Các nhà nghiên cứu tại Monash Health đã công bố các phát hiện liên quan đến rối loạn chức năng dây thanh âm/(các) tắc nghẽn thanh quản có thể gây ra (VCD/ILO) liên quan đến VCD liên quan đến sự cố có thể liên quan đến tiêm chủng.

Phát hiện của họ liên quan đến một loạt trường hợp gồm 10 người ban đầu được cho là đã bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin COVID-19. Những cá nhân này đã được chuyển đến một dịch vụ chuyên khoa về dị ứng, trong đó 9 trong số 10 người được tiêm liều thứ hai của cùng loại vắc xin COVID-19 đã gây ra phản ứng ban đầu của họ. Người ta phát hiện ra rằng 2 trong số 10 người đáp ứng Tiêu chí Brighton về sốc phản vệ và các triệu chứng tái phát ở 8 trong số 9 người dùng liều thứ hai, phản ánh phản ứng ban đầu của họ được chẩn đoán là sốc phản vệ.

Các đặc điểm lâm sàng của VCD/ILO trùng lặp với các đặc điểm lâm sàng của Tiêu chí Brighton về sốc phản vệ liên quan đến vắc-xin, với nghiên cứu này cho thấy các nhà cung cấp cần có khả năng phân biệt giữa sốc phản vệ và VCD/ILO.

Để đọc bài báo đầy đủ, xin vui lòng theo liên kết dưới đây:

Tạp chí Dị ứng và Miễn dịch học lâm sàng: Rối loạn chức năng dây thanh quản/(các) tắc nghẽn thanh quản có thể bắt chước phản vệ khi tiêm vắc-xin SARS-CoV-2 (COVID-19)

Để biết thêm thông tin về cách phân biệt giữa sốc phản vệ và phản ứng căng thẳng cấp tính, hãy tham khảo hình ảnh động trên MVEC: Dị ứng và Tiêm chủng Trang tham khảo.