When “ah-choo” Turns to the Flu là tuyển tập các nghiên cứu điển hình được xuất bản trực tuyến qua Làm thế nào để điều trị. Khám phá một số biểu hiện bất thường hơn của bệnh cúm, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc tiêm phòng cúm cho trẻ em.