Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang tổ chức một loạt hội thảo trực tuyến về các chủ đề cụ thể trong giám sát tiêm chủng. Các hội thảo trên web này dành cho bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Thông tin thêm và chi tiết về đăng ký có thể được tìm thấy thông qua liên kết dưới đây:

Học viện giám sát tiêm chủng: Hội thảo trên web