Một người cha ở Nigeria từng phản đối việc tiêm vắc-xin trước khi con trai mình mắc bệnh bại liệt hiện đang vận động tiêm vắc-xin để ủng hộ và lên tiếng cho các nhân viên y tế địa phương. 
 
 
Mạng lưới PAEDS (Giám sát bệnh tăng cường tích cực cho trẻ em) được tài trợ bởi Bộ Y tế Chính phủ Úc theo dõi các tình trạng thời thơ ấu có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Một trong những tình trạng trẻ em hiện đang được theo dõi là liệt mềm cấp tính (AFP), một tình trạng gây tê liệt và mất trương lực ở một hoặc nhiều chi, có thể do vi rút bại liệt gây ra. Tìm hiểu thêm về mạng PAEDS trên của chúng tôi Trang tham khảo PAEDS