It’s World Immunisation Week!


Mục đích của Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới (WIW) là thúc đẩy việc sử dụng vắc-xin để bảo vệ mọi người ở mọi lứa tuổi chống lại bệnh tật. Mỗi năm, hàng triệu sinh mạng được cứu sống nhờ tiêm chủng và nó được công nhận rộng rãi là một trong những biện pháp can thiệp sức khỏe hiệu quả và thành công nhất. Tuy nhiên, gần 20 triệu trẻ em trên toàn thế giới vẫn chưa được tiêm chủng và tiêm chủng chưa đầy đủ.

Tự hào là thành viên của Mạng lưới An toàn Vắc xin (mạng lưới toàn cầu gồm các trang web do Tổ chức Y tế Thế giới thành lập), MVEC vui mừng chào mừng WIW. Tham gia cùng chúng tôi FacebookInstagram khi chúng ta kỷ niệm WIW với chủ đề #VaccinesWork for All và tập trung vào những người phát triển, phân phối và nhận vắc xin.

Đọc thêm về WIW tại đây:

Tổ chức Y tế Thế giới: Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới