Đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc trong nỗ lực thanh toán bệnh bại liệt ở mọi nơi. Hiện tại, 5 trong số 6 khu vực của WHO được chứng nhận không còn bệnh bại liệt hoang dã.

Mặc dù đã có những tiến bộ nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước và mặc dù rất hiếm nhưng các trường hợp mắc bệnh bại liệt hoặc chủng có nguồn gốc từ vắc-xin có thể xuất hiện ở những khu vực không có bệnh bại liệt, bao gồm cả những quốc gia đã không ghi nhận trường hợp mắc bệnh bại liệt trong nhiều thập kỷ.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được bảo vệ thông qua tiêm chủng. Một quần thể được tiêm chủng đầy đủ được bảo vệ chống lại cả vi-rút bại liệt có nguồn gốc từ vắc-xin và vi-rút dại.

Theo liên kết dưới đây để đọc toàn bộ bài viết:

Ngày Bại liệt Thế giới năm 2021 nêu bật tiến trình và cam kết liên tục nhằm chấm dứt bệnh bại liệt ở mọi nơi