Cần phải tiêm vắc-xin sốt vàng cho khách du lịch đến các khu vực bị ảnh hưởng ở Châu Phi và Nam Mỹ (Bản đồ CDC của các vùng sốt vàng) và các đợt bùng phát nghiêm trọng vẫn tiếp diễn (xem Lancet: Sốt vàng: tính toán toàn cầu). Gần đây đã có những thay đổi trong yêu cầu tiêm chủng, với nhiều quốc gia hiện chấp nhận hiệu lực suốt đời của giấy chứng nhận sốt vàng da. Điều này phù hợp với các khuyến nghị của Hội đồng Y tế WHO có hiệu lực từ tháng 6 năm 2016, sau các đánh giá cho thấy một liều vắc-xin duy nhất mang lại sự bảo vệ suốt đời.

Chính phủ Úc đang áp dụng sửa đổi của WHO đối với vắc-xin sốt vàng từ ngày 16 tháng 6 năm 2016, với các quy trình kiểm soát biên giới hiện tại được áp dụng cho đến thời điểm này (Bộ Y tế: Tờ thông tin về Sốt vàng).

Clinicians can consult the list of the yellow fever certificate requirements for individual countries, including the current accepted period of validity for yellow fever vaccination certificates, on the recent “International Travel and Health” WHO publication (Yêu cầu tiêm phòng sốt vàng theo điểm đến)