Zostavax® chứa vi-rút varicella-zoster sống giảm độc lực, chứa lượng vi-rút nhiều gấp 14 lần so với vắc-xin thủy đậu dành cho trẻ em. Sử dụng cho những người bị suy giảm miễn dịch có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh lan truyền do vi-rút vắc-xin. Công cụ hỗ trợ quyết định GP mới của chúng tôi được sử dụng để hỗ trợ xác định những bệnh nhân có thể bị chống chỉ định tiêm vắc-xin bệnh zona.

Để biết thêm thông tin bao gồm các tài nguyên mới, vui lòng tham khảo MVEC: Zoster trang.