Sau báo cáo thứ ba về trường hợp nhiễm vi rút varicella-zoster chủng vắc-xin phổ biến gây tử vong sau khi sử dụng Zostavax, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đang nhắc nhở các chuyên gia y tế rằng không nên sử dụng Zostavax cho những người có chức năng miễn dịch bị tổn hại.

Thông tin chi tiết về cảnh báo có thể được nhìn thấy ở đây:

Vắc xin Zostavax: Tư vấn an toàn

Để biết thêm thông tin về Zostavax® và quyền truy cập vào hỗ trợ quyết định Zostavax® GP, vui lòng xem lại các trang MVEC bên dưới:

MEC: giời leo

MEC: Câu hỏi thường gặp về vắc-xin Zoster (Zostavax®)