Chống chỉ định sử dụng Zostavax® (vắc-xin zoster) ở những người bị suy giảm miễn dịch do nguy cơ gây bệnh lan rộng. Trước khi chủng ngừa, và kết hợp với danh sách kiểm tra trước tiêm chủng, các Hỗ trợ quyết định Zostavax® GP phải được hoàn thành để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Để biết thêm thông tin về Zostavax®, vui lòng tham khảo các liên kết được cập nhật bên dưới:

MVEC: Zoster

MVEC: Zostavax® GP Quyết định Hỗ trợ

MVEC: Câu hỏi thường gặp về vắc-xin Zoster (Zostavax®)