Mạng lưới Nuôi dạy Trẻ em - nguồn lực tiêm chủng mới

MVEC đã hợp tác với Mạng lưới Nuôi dạy Trẻ em để phát triển các nguồn lực tiêm chủng tập trung vào phụ huynh giải thích khả năng miễn dịch của vắc xin và quy trình phát triển vắc xin.

Để xem các bài viết này theo liên kết dưới đây:

Phát triển vắc-xin: hướng dẫn cho các gia đình

Miễn dịch vắc-xin: cách vắc-xin ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm

 


MVEC eLearning: Shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA)

MVEC are excited to launch the next of our eLearning packages. Our eLearning packages are designed to allow immunisation providers consolidate and evaluate their technical skills. Targeted resources are available to assist with our eLearning and a certificate of completion will be made available upon completion of the corresponding eLearning quiz.

Chấn thương vai liên quan đến tiêm vắc-xin (SIRVA) demonstrates what SIRVA is, how it can be prevented, how SIRVA can be diagnosed and treated, as well as how to report SIRVA.

You can access Shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA) via our Cổng giáo dục MVEC hoặc qua liên kết sau: