MVEC đã hợp tác với Mạng lưới Nuôi dạy Trẻ em để phát triển các nguồn lực tiêm chủng tập trung vào phụ huynh giải thích khả năng miễn dịch của vắc xin và quy trình phát triển vắc xin.

Để xem các bài viết này theo liên kết dưới đây:

Phát triển vắc-xin: hướng dẫn cho các gia đình

Miễn dịch vắc-xin: cách vắc-xin ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm