Cảm ơn tất cả những người đã tham dự sự kiện miniseries CVU gần đây của chúng tôi Các chủ đề nóng trong khoa học vắc-xin on 12th April 2021.

Presentation topics included Influenza vaccines for 2021, COVID-19 vaccine: vaccine allergy and rollout, as well as an update of the Novavax NVX-CoV2373. In addition to these topics, there was also an update on vaccine safety concerns around clotting syndromes associated with the COVID-19 AstraZeneca vaccine.

Bản ghi sự kiện này hiện có sẵn trên cổng thông tin giáo dục của chúng tôi.

Để truy cập bản ghi này, vui lòng theo liên kết bên dưới:

CVU mini – 12th April 2021