ATAGI: Recommendations on the use of the Moderna and Pfizer monovalent Omicron XBB.1.5 COVID-19 vaccines

On 20 November, ATAGI released new recommendations for the use of monovalent XBB.1.5 COVID-19 vaccines for primary vaccination and boosters, in those aged 5 and older.

The monovalent XBB.1.5 vaccines target currently circulating Omicron subvariants. This differs to the bivalent COVID-19 vaccines which offer protection against both earlier Omicron subvariants and the original strain of COVID-19.

All currently available COVID-19 vaccines provide strong protection against severe disease. Monovalent XBB.1.5 vaccines show a modest increase in protection and are therefore considered the preferred option.

People who have not received their recommended 2023 dose(s) are encouraged to be vaccinated as soon as possible. Those who have already received their 2023 dose(s) do not need revaccination with a monovalent XBB.1.5 vaccine.

The monovalent Omicron XBB.1.5 vaccines available for use in Australia are:

 • Pfizer (5 to < 12 years – light blue cap)
 • Pfizer (≥ 12 years – dark grey cap)
 • Moderna (≥ 12 years)

Eligible children under 5 years can continue to receive an age-appropriate original strain vaccines (Pfzier – maroon cap).

ATAGI statement


Australian Immunisation Handbook: New chapter on COVID-19

Today, 5 October 2023, the Department of Health and Aged Care has published a new chapter on COVID-19 in the Australian Immunisation Handbook.

In a major update, the new COVID-19 disease chapter consolidates the available COVID-19 clinical guidance material.

The chapter includes the following subsections:

 • Overview 
 • khuyến nghị 
 • Vaccines, dosage and administration 
 • Chống chỉ định và các biện pháp phòng ngừa 
 • Adverse events 
 • Nature of the disease 
 • Clinical features 
 • Dịch tễ học 
 • Vaccine information 
 • Transporting, storing and handling vaccines 
 • Public health management 
 • Variations from product information. 

Australian Immunisation Handbook: COVID-19


Misinterpretation and misuse of recent COVID-19 study

The Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) authors of a recent COVID-19 study have released a statement addressing the misinterpretation and misuse of their publication, BNT162b2 COVID-19 vaccination in children alters cytokine responses to heterologous pathogens and Toll-like receptor agonists.

The publication has been used to claim that COVID-19 vaccines are dangerous and that they suppress the immune system. The research does not provide any evidence to suggest that COVID-19 vaccines are harmful to the immune system of children or adults.

MCRI: A statement regarding a recent COVID-19 vaccination publication


Decommission of COVID-19 Vaccination Training Program

The COVID-19 Vaccination Training Program was decommissioned on 30 September 2023. From January 2021 to September 2023, successful completion of this program was mandatory for all providers delivering COVID-19 vaccines.

In Victoria, Secretary Approval from 1 October allows nurse immunisers and pharmacist immunisers to independently deliver COVID-19 vaccines, in addition to medical practitioners. Aboriginal and Torres Strait Islander health practitioner immunisers can administer COVID-19 vaccines under the written instruction of a medical practitioner, nurse practitioner or authorised midwife.

Read more on the Victorian Department of Health COVID-19 vaccine page.


BMJ: Considerations for vaccinating children against COVID-19

In July, BMJ published a literature review led by researchers at the Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) including MVEC Director Prof Nigel Crawford. The paper describes COVID-19 in children, with a focus on low-income and middle-income countries, and summarises the published literature on safety, efficacy and effectiveness of COVID-19 vaccination in children and adolescents.

The review emphasises that at-risk groups should be prioritised for COVID-19 vaccination. According to the review, COVID-19 vaccines are effective against severe COVID-19 in children and adolescents, although there is limited additional benefit in healthy children given widespread infection-derived immunity.

For more information, access the publication and accompanying MCRI news story below.

BJM Paediatrics Open: Considerations for vaccinating children against COVID-19
MCRI: COVID-19 vaccines are effective against severe cases in children


Updated monovalent mRNA COVID-19 vaccines approved by FDA

On 11 September, the United States Food and Drug Administration (FDA) approved COVID-19 vaccines updated to include a monovalent component that targets currently circulating variants.

Bivalent Moderna and Pfizer COVID-19 vaccines are no longer authorised for use in the US.

In Australia, bivalent COVID-19 vaccines (those which target the original/ancestral strain of the virus as well as an Omicron subvariant) continue to be recommended for primary vaccination and boosters in people aged 12 years and older.

Read more in the FDA’s press release: FDA: Updated mRNA COVID-19 vaccines

Current ATAGI advice on bivalent COVID-19 vaccines:
ATAGI: Recommendations on use of the Pfizer bivalent COVID-19 vaccine (February 2023) 
ATAGI: Recommendations on use of the Moderna bivalent COVID-19 vaccine (February 2023) 
ATAGI: Advice on the preferential use of bivalent COVID-19 vaccines for primary vaccination of people aged 12 years or older (May 2023) 

MVEC: COVID-19 


ATAGI: Update on the COVID-19 vaccination program

On 1 September 2023, ATAGI updated its recommendations for additional COVID-19 vaccines doses. An additional 2023 dose is recommended for everyone aged 75 and over (if 6 months have passed since their last dose). 

Everyone aged 65 to 75 and people aged 18 to 64 with severe immunocompromise should consider an additional 2023 dose (if 6 months have passed since their last dose). 

In February 2023, ATAGI recommended COVID-19 boosters for everyone aged over 65 and for people aged 18 to 64 with severe immunocompromise (if 6 months have passed since their last dose). People who were recommended to receive a booster in February and who have not yet had one should receive an additional dose as soon as possible. 

ATAGI: Update on the COVID-19 vaccination program


Medical Journal of Australia: Nghiên cứu địa phương xem xét tác động của COVID đối với bệnh nhân ung thư

Nghiên cứu quốc gia, đa trung tâm này đã xem xét tác động của bệnh COVID-19 đối với bệnh nhân ung thư từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 4 năm 2022.

Kết quả chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu được xét nghiệm dương tính với COVID-19 trên PCR trong thời gian dài hơn đáng kể so với những bệnh nhân có khối u nội tạng rắn. Loại hóa trị liệu hoặc liệu pháp ức chế miễn dịch cụ thể không dự đoán được bệnh nặng.

Điều đáng yên tâm là mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19 ở bệnh nhân ung thư đã giảm dần theo thời gian. Điều này trùng hợp với việc tăng tỷ lệ tiêm chủng, miễn dịch lai, cơ chế xét nghiệm mạnh mẽ và sự sẵn có và sử dụng sớm các liệu pháp kháng vi-rút.  

Mặc dù các chủng COVID-19 mới hơn có khả năng trốn tránh sự bảo vệ do tiêm vắc-xin và liệu pháp kháng thể mang lại, nhưng vẫn có khả năng bảo vệ chéo tốt nhờ khả năng miễn dịch của tế bào T. Vì thế, một đợt tiêm chủng cơ bản gồm 3 liều cũng như các liều nhắc lại được khuyến nghị cho những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.  

Medical Journal of Australia: Nghiên cứu địa phương xem xét tác động của COVID đối với bệnh nhân ung thư


ATAGI khuyến cáo ưu tiên sử dụng vắc xin nhị giá COVID-19 để tiêm chủng cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên

ATAGI đã xem xét bằng chứng mới nhất về việc sử dụng vắc xin COVID-19 hóa trị hai. Hiện tại, các cá nhân từ 12 tuổi trở lên được khuyến nghị nên tiêm vắc-xin hóa trị hai để tiêm vắc-xin cơ bản và liều nhắc lại hơn là sử dụng vắc-xin dòng gốc/tổ tiên. Mặc dù dữ liệu về tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch đối với vắc xin hai giá trong loạt cơ bản còn hạn chế, hồ sơ an toàn khi được sử dụng làm liều nhắc lại tương tự như khi sử dụng vắc xin gốc/tổ tiên.   

 • Các cá nhân từ 12-17 tuổi được khuyến nghị tiêm vắc xin nhị giá chứa BA.4/5 cho liều tiêm cơ bản và liều nhắc lại. 
 • Những người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin chứa BA.1 hoặc BA.4/5 để tiêm vắc-xin cơ bản và tiêm nhắc lại. 
 • Những người từ 12 tuổi trở lên đã bắt đầu liệu trình đầu tiên bằng vắc xin gốc (tổ tiên) được khuyến nghị hoàn thành liệu trình bằng vắc xin hai giá.
 • Hiện không có vắc-xin nhị giá để sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi và do đó nên tiếp tục sử dụng vắc-xin chủng gốc/chủng cũ (lưu ý rằng không khuyến cáo dùng liều nhắc lại cho trẻ dưới 5 tuổi).

Không có thay đổi nào đối với những người được đề nghị nhận các liều nhắc lại. Lịch trình và khoảng cách giữa các liều cũng không thay đổi.

ATAGI khuyến cáo ưu tiên sử dụng vắc xin nhị giá COVID-19 trong tiêm chủng cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên


Cập nhật trang tham khảo tiêm chủng: COVID-19

Gần đây, chúng tôi đã cập nhật trang tham khảo về tiêm chủng COVID-19 để đơn giản hóa thông tin. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy thông tin và khuyến nghị về COVID-19 cho người lớn và trẻ em trên một trang.

Trang cập nhật phác thảo các loại vắc-xin hiện có, lịch tiêm chủng chính và các khuyến nghị về liều nhắc lại cho các nhóm tuổi và cho các nhóm có nguy cơ đặc biệt. Trang này cũng bao gồm các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Đã cập nhật – MVEC: COVID-19

Để biết thông tin khác liên quan đến COVID-19, hãy xem:

MVEC: Vắc xin COVID-19 và dị ứng