Cảm ơn tất cả những người đã tham dự sự kiện miniseries CVU gần đây của chúng tôi Chuẩn bị cho mùa đông: COVID-19 và cúm vào Thứ Năm ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Hội thảo trên web tương tác này bao gồm các bản cập nhật sau:

  • Vắc xin COVID-19: luôn cập nhật
  • Liều tăng cường mùa đông COVID-19 và tiêm phòng cúm cho người cao tuổi
  • Cúm: bối cảnh hậu COVID-19

Bản ghi sự kiện này hiện có sẵn trên cổng thông tin giáo dục của chúng tôi.

Để truy cập bản ghi này, vui lòng theo liên kết bên dưới:

CVU mini – 28th April 2022