Cảm ơn tất cả những người đã tham dự sự kiện miniseries CVU gần đây của chúng tôi Các vấn đề về tim: Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim liên quan đến việc tiêm vắc-xin COVID-19 mRNA on 30th August 2021.

This interactive webinar took an in-depth look at an important vaccine safety signal associated with COVID-19 mRNA vaccines (Pfizer and Moderna).

Bản ghi sự kiện này hiện có sẵn trên cổng thông tin giáo dục của chúng tôi.

Để truy cập bản ghi này, vui lòng theo liên kết bên dưới:

CVU mini – 30th August 2021