Cảm ơn tất cả những người đã tham dự sự kiện miniseries CVU gần đây của chúng tôi COVID-19 vaccines: Engagement, Communication and Safety on 9th March 2021.

Presentation topics included COVID-19 vaccine stakeholder engagement and participation, vaccine communication and hesitancy, and an update on the Victorian Specialist Immunisation Service (VicSIS) and international vaccine safety.

MỘT miễn phí ghi lại sự kiện này hiện có sẵn thông qua cổng thông tin giáo dục của chúng tôi.

Để truy cập bản ghi này, vui lòng theo liên kết bên dưới:

CVU mini – 9th March 2021