Tiếp nối cuộc thảo luận gần đây của hội thảo CVU về việc tiêm chủng bắt buộc COVID-19, không bồi thường lỗi và miễn trừ y tế, bài viết này nêu bật tình trạng lạm dụng mà nhân viên y tế đang gặp phải do một số thành viên trong cộng đồng cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi về việc tiêm chủng bắt buộc.

Để đọc toàn bộ bài báo, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
ABC News: Người đàn ông Moranbah bị buộc tội hành hung bác sĩ gia đình đã từ chối miễn trừ vắc xin COVID 

Để tìm hiểu thêm thông tin về hướng dẫn tiêm chủng bắt buộc COVID-19 ở Victoria, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
MVEC: Hướng dẫn tiêm chủng bắt buộc COVID-19 ở Victoria