ATAGI khuyến nghị tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19 của Pfizer hoặc Moderna, bất kể họ đã nhận loại vắc-xin nào trong đợt đầu tiên.

Với hơn 5 triệu người hiện được tiêm gấp ba lần, việc triển khai tăng cường COVID-19 của Úc đang được tiến hành tốt.

Bài viết này khám phá một số dữ liệu lâm sàng và những cân nhắc liên quan đến thuốc tăng cường COVID-19.

Để đọc toàn bộ bài viết, hãy theo liên kết dưới đây.
Tôi có nên trộn hoặc kết hợp bộ tăng cường của mình không? Các câu hỏi về vắc-xin COVID-19 của bạn đã được giải đáp