Chính phủ Úc đã thực hiện một số thỏa thuận mua trước để đảm bảo rằng người Úc được tiếp cận với vắc xin COVID-19 sau khi chúng được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

Tài liệu sau đây từ Ủy ban Châu Âu, phác thảo những gì một thỏa thuận mua trước đòi hỏi và quá trình đàm phán đằng sau nó:

Hỏi và Đáp: Vi-rút corona và Chiến lược Vắc-xin của EU