Bài viết này của ABC xem xét kỹ hơn một số ứng cử viên trong cuộc đua tạo ra vắc-xin SARS-CoV-2 hiệu quả. Nó xem xét mười loại vắc-xin hiện đang được thử nghiệm trên người (tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2020). 

Các loại vắc-xin khác nhau đang được phát triển cũng được thảo luận, cả vắc-xin di truyền thử nghiệm cũng như vắc-xin véc tơ vi rút; và những loại vắc-xin này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm nào.

Đọc thêm tại đây:

ABC: Ai đang dẫn đầu cuộc đua? Hướng dẫn về vắc-xin coronavirus trong đường ống

Hãy theo dõi loạt podcast mới nhất của chúng tôi ra mắt trong tuần này, Con đường dẫn đến vắc-xin COVID19. Phó Giáo sư Nigel Crawford, Giám đốc SAEFVIC, sẽ thảo luận về các bước khác nhau liên quan đến việc tạo ra một loại vắc-xin mới với các chuyên gia vắc-xin toàn cầu.