Các Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc (ATAGI) đã công bố lời khuyên liên quan đến việc sử dụng vắc-xin cúm và COVID-19.

Do thiếu dữ liệu về tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch khi sử dụng đồng thời các loại vắc xin này, do đó, khuyến cáo không nên tiêm vắc xin cúm và vắc xin COVID-19 trong cùng một ngày mà cách nhau tối thiểu 14 ngày. Không có ưu tiên nào về thứ tự tiêm vắc xin, lưu ý rằng cả vắc xin Oxford/AstraZeneca và Pfizer/BioNTech COVID-19 đều yêu cầu lịch tiêm 2 liều. Nếu vắc-xin cúm và vắc-xin COVID-19 vô tình được tiêm trong cùng một ngày hoặc được tiêm trong khoảng thời gian ngắn hơn 14 ngày, thì không nên tiêm lại một trong hai loại vắc-xin.

Để đọc lời khuyên đầy đủ, hãy tham khảo liên kết dưới đây:

ATAGI tư vấn về vắc xin cúm và COVID-19