ATAGI đã cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng thuốc an thần cho những người mắc chứng rối loạn lo âu, sợ kim tiêm hoặc rối loạn hành vi, để hỗ trợ các nhà cung cấp vắc xin trong việc cung cấp vắc xin COVID-19.

Lời khuyên phác thảo:

  • chỉ định an thần
  • ý nghĩa an toàn của việc cung cấp vắc xin dưới thuốc an thần
  • hướng dẫn an thần thủ tục
  • khuyến cáo quan sát sau tiêm chủng
  • tiêm chủng cơ hội trong khi an thần cho một thủ tục không liên quan

Để đọc đầy đủ các đề xuất của ATAGI, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
ATAGI khuyến cáo sử dụng thuốc an thần khi tiêm vắc xin COVID-19

Để biết thêm thông tin về các chiến lược quản lý chứng sợ kim tiêm và tiêm chủng, bao gồm cả thuốc an thần, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
MVEC: Chứng sợ kim tiêm