ATAGI đã công bố các khuyến nghị về việc tiêm vắc-xin COVID-19, Comirnaty™ và COVID-19 AstraZeneca cho bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.

Tất cả những người bị suy giảm miễn dịch đều được khuyến nghị tiêm vắc-xin COVID-19 do tăng nguy cơ phát triển thành bệnh nặng nếu bị nhiễm SARS-CoV-2. Việc sử dụng vắc-xin COVID-19 nên được lên kế hoạch với bác sĩ chuyên khoa điều trị và trong một số trường hợp, thời gian của các liệu pháp ức chế miễn dịch có thể được thay đổi để tối đa hóa phản ứng miễn dịch đối với việc tiêm vắc-xin. Cũng có thể cân nhắc giảm khoảng cách giữa các liều vắc-xin COVID-19 để cho phép lập kế hoạch điều trị.

Để xem các đề xuất này, vui lòng tham khảo

Để biết thông tin khác về tiêm chủng cho những người bị suy giảm miễn dịch, vui lòng tham khảo:

MVEC: Thuốc ức chế miễn dịch và vắc-xin