Công thức mới của vắc xin Pfizer COVID-19 (Comirnaty) đã được Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu tạm thời phê duyệt để sử dụng cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Sự chấp thuận này dựa trên kết quả của một thử nghiệm lâm sàng gần đây chứng minh rằng vắc-xin có hiệu quả cao và hầu hết các tác dụng phụ đều nhẹ và thoáng qua. ATAGI lưu ý rằng bằng chứng thực tế về tính an toàn của vắc-xin này ở trẻ em từ 5-11 tuổi đang được tích lũy nhanh chóng ở nước ngoài, bao gồm dữ liệu về tỷ lệ thấp các tác dụng phụ hiếm gặp sau khi tiêm chủng, đặc biệt là viêm cơ tim, mà thử nghiệm lâm sàng không đủ cơ sở để đánh giá .

Liều khuyến cáo cho nhóm tuổi này là 10µg (0,2mL), bằng một phần ba liều khuyến cáo 30µg cho người từ 12 tuổi trở lên.

Các khuyến nghị của ATAGI có tính đến:

  • Lợi ích trực tiếp của việc tiêm phòng cho trẻ trong việc phòng bệnh;
  • Những lợi ích gián tiếp của việc tiêm phòng cho trẻ, gia đình trẻ và cho cộng đồng rộng lớn hơn. Để nhận ra một số lợi ích này, một tỷ lệ lớn nhóm tuổi 5-11 cần được tiêm chủng;
  • Dự kiến sẽ có đủ nguồn cung cấp vắc xin Pfizer COVID-19 dành cho trẻ em để tiêm chủng cho tất cả trẻ em từ 5-11 tuổi.

Để đọc đầy đủ các khuyến nghị, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Các khuyến nghị của ATAGI về việc sử dụng vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi