Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc (ATAGI) đã đưa ra các khuyến nghị về việc sử dụng vắc xin COVID-19 cho tất cả thanh thiếu niên ở Úc.

Lời khuyên khuyến cáo trẻ em từ 12-15 tuổi nên tiêm phòng COVID-19 sử dụng Comirnaty (Pfizer).

Một bản tóm tắt các khuyến nghị của ATAGI bao gồm:

  • Tất cả mọi người từ 12 tuổi nên tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19, mở rộng khuyến nghị hiện tại cho những người từ 16 tuổi trở lên.
  • Nên sử dụng lịch trình hai liều sử dụng Comirnaty (Pfizer), loại vắc xin duy nhất hiện được đăng ký sử dụng tại Úc cho nhóm tuổi này.
  • Các khuyến nghị về việc sử dụng Spikevax (Moderna) cho thanh thiếu niên sẽ được hoàn thiện sau quyết định đăng ký tạm thời Spikevax (Moderna) trong nhóm tuổi này.

Để đọc toàn bộ tuyên bố, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Các khuyến nghị của ATAGI về việc sử dụng vắc-xin COVID-19 cho tất cả thanh thiếu niên ở Úc