Nhóm Cố vấn Kỹ thuật về Chủng ngừa của Úc (ATAGI) đã đưa ra một tuyên bố nhằm giải quyết nguy cơ COVID-19 hiện tại ở NSW và những hạn chế đang diễn ra đối với nguồn cung cấp vắc xin của Comirnaty (Pfizer).

Do nguy cơ mắc COVID-19 ngày càng tăng và nguồn cung Comirnaty (Pfizer) ngày càng hạn chế, ATAGI khuyến nghị tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở lên ở vùng đô thị Sydney, bao gồm cả người lớn dưới 60 tuổi, nên hết sức cân nhắc việc tiêm vắc-xin bằng bất kỳ loại vắc-xin nào hiện có, bao gồm cả COVID -Vắc xin 19 AstraZeneca.

ATAGI cũng khuyên rằng những người ở những khu vực đang bùng phát dịch bệnh có thể tiêm liều thứ hai của vắc xin AstraZeneca từ 4 đến 8 tuần sau liều đầu tiên, thay vì 12 tuần như thông thường, để mang lại sự bảo vệ tối ưu. ATAGI cũng nhấn mạnh rằng khoảng cách giữa liều thứ nhất và liều thứ hai của Comirnaty (Pfizer) là 3-6 tuần, mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý nguồn cung vắc xin sẵn có, đồng thời lưu ý rằng cần phải có hai liều để đạt được hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Ngoài việc được thông báo về các lợi ích và rủi ro cũng như đưa ra sự đồng ý sau khi hiểu rõ, những người nhận Vắc xin COVID-19 AstraZeneca nên biết về triệu chứng huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), và khi nào cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời.

Để đọc toàn bộ tuyên bố, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:

Tuyên bố ATAGI: Ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 của NSW ngày 24 tháng 7 năm 2021