Là một phần của quá trình chuẩn bị cho mùa đông, ATAGI đã đưa ra các khuyến nghị về liều tăng cường vắc-xin COVID-19 bổ sung trong mùa đông cho một số nhóm được xác định là có nguy cơ cao nhất mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Những nhóm này bao gồm: 

  • cá nhân từ 65 tuổi trở lên   
  • cư dân của các cơ sở chăm sóc người già hoặc người khuyết tật  
  • cá nhân từ 16 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch nặng 
  • Thổ dân và dân đảo Torres St Eo ≥ 50 tuổi. 

Việc triển khai các liều tăng cường vào mùa đông sẽ bắt đầu từ tháng 4 theo chương trình tiêm phòng cúm năm 2022, với cả hai loại vắc xin có thể được tiêm đồng thời khi thích hợp. Có thể tiêm liều nhắc lại mùa đông của vắc xin COVID-19 từ ≥ 4 tháng kể từ lần tiêm nhắc lại trước đó/xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 (tùy theo thời điểm nào đến sau).

Vắc xin mRNA (Comirnaty (Pfizer) hoặc Spikevax (Moderna)) vẫn là những nhãn hiệu được khuyến nghị sử dụng làm liều tăng cường, với Vaxzevria (AstraZeneca) dành cho những người có chống chỉ định với vắc xin mRNA. Nuvaxovid (Novavax) có thể được sử dụng trong trường hợp không có nhãn hiệu vắc-xin nào khác được cho là phù hợp.

ATAGI gợi ý rằng hiện tại không có đủ bằng chứng tại thời điểm này để hỗ trợ khuyến nghị bổ sung thuốc tăng cường cho các cá nhân khác. Đối với những nhóm này, việc bảo vệ khỏi đợt tiêm vắc-xin COVID-19 cơ bản, sau đó là 1 liều nhắc lại tiếp tục mang lại hiệu quả bảo vệ khỏi việc nhập viện vì bệnh COVID-19. Các khuyến nghị khác có thể được xem xét trong tương lai khi có nhiều bằng chứng hơn.

Để đọc lời khuyên đầy đủ, vui lòng theo liên kết bên dưới.  

Tuyên bố của ATAGI về các khuyến nghị về liều tăng cường vắc xin COVID-19 trong mùa đông