ATAGI đã sửa đổi các khuyến nghị về tiêm chủng COVID-19 tại Úc.

Do rủi ro cao hơn và mức độ nghiêm trọng của huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) liên quan đến việc sử dụng COVID-19 AstraZeneca, Comirnaty™ hiện là vắc xin COVID-19 được ưu tiên cho những người từ 16-59 tuổi. Do nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bệnh COVID-19 đối với những người từ 60 tuổi trở lên, lợi ích của việc tiêm vắc-xin trong việc ngăn ngừa bệnh lớn hơn nguy cơ phát triển TTS.

Những người dưới 60 tuổi đã nhận liều COVID-19 AstraZeneca đầu tiên mà không có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào (ví dụ: sốc phản vệ hoặc TTS) nên tiếp tục nhận liều thứ hai.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo liên kết dưới đây:

Tuyên bố của ATAGI về các khuyến nghị sửa đổi về việc sử dụng Vắc xin COVID-19 AstraZeneca, ngày 17 tháng 6 năm 2021