In response to the emergence of the Omicron variant of COVID-19 disease and it’s community transmission within Australia, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) has updated recommendations for the timing of COVID-19 vaccine booster doses.

Các khuyến nghị cập nhật này dựa trên bằng chứng chắc chắn cho thấy rằng các liều tăng cường có khả năng tăng khả năng bảo vệ chống nhiễm trùng với biến thể Omicron, cũng như đảm bảo dữ liệu quốc tế về sự an toàn của việc sử dụng các liều tăng cường sớm.

Những khuyến nghị này bao gồm:

  • tất cả người lớn (≥ 18 tuổi) nên tiêm một liều nhắc lại vắc xin COVID-19
  • liều tăng cường có thể được thực hiện sớm nhất là 3 tháng sau khi hoàn thành khóa học cơ bản
  • liều tăng cường kịp thời cho phụ nữ mang thai được khuyến cáo
  • những người bị suy giảm miễn dịch đã được tiêm 3 liều cơ bản cũng nên được tiêm liều nhắc lại 3 tháng sau ngày tiêm liều thứ 3
  • Comirnaty (Pfizer) và Spikevax (Moderna) là những nhãn hiệu được ưa chuộng cho các liều tăng cường. Vaxzevria (AstraZeneca) có thể được sử dụng như một liều tăng cường cho những người có chống chỉ định dùng Comirnaty hoặc Spikevax.

ATAGI cũng khuyến khích bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng nên tiêm vắc xin COVID-19 càng sớm càng tốt.

Để đọc bản cập nhật mới nhất đầy đủ, vui lòng tham khảo

Tuyên bố của ATAGI về biến thể Omicron và thời điểm tiêm vắc xin nhắc lại COVID-19