Sau hai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được tiến hành ở Hoa Kỳ/Mexico và ở Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã cấp phép tạm thời cho vắc xin COVID-19 của Novavvax ở Úc. 

Vắc xin Novavax COVID-19, còn được gọi là Nuvaxovid (Biocelect Pty Ltd/Novavax Inc) là vắc xin dựa trên protein tăng đột biến với mỗi liều 0,5mL chứa 5 microgam protein tăng đột biến của SARS-CoV-2 và 50 microgam Matrix-M như một chất bổ trợ.

Vắc xin Novavax COVID-19 đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19 có triệu chứng ở người lớn trong lịch trình ban đầu. ATAGI tiếp tục theo dõi dữ liệu về độ an toàn, hiệu quả và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Novavax COVID-19 bao gồm cả các nhóm ưu tiên có nguy cơ cao và sẽ cung cấp các khuyến nghị cập nhật khi được yêu cầu.  

Để đọc toàn bộ tuyên bố ATAGI, hãy theo liên kết bên dưới:
Tuyên bố của ATAGI về việc sử dụng vắc xin Novavax COVID-19 (Nuvaxovid)