Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc (ATAGI) đã đưa ra tuyên bố về liều nhắc lại ở thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi.

Sau khi xem xét bằng chứng về lợi ích và rủi ro của việc tiêm nhắc lại vắc xin Pfizer COVID-19 cho thanh thiếu niên ở Úc từ 12-15 tuổi, ATAGI không khuyến nghị rằng thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi cần tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19 của Pfizer -19 và sẽ tiếp tục xem xét các bằng chứng quốc tế về hiệu quả của việc tiêm nhắc lại ở nhóm tuổi này.

ATAGI tiếp tục khuyến nghị mạnh mẽ việc tiêm phòng cho tất cả thanh thiếu niên từ 5 đến 15 tuổi với 2 liều vắc xin COVID-19 cơ bản, kể cả những người có thể đã từng mắc COVID-19. 3 liều cơ bản được khuyến nghị cho những người trong độ tuổi này bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo liên kết dưới đây:

Tuyên bố ATAGI về việc sử dụng liều nhắc lại ở thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi