Theo dữ liệu gần đây, ATAGI khuyến cáo rằng trẻ em bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi nên được tiêm vắc xin 3thứ liều cơ bản của vắc-xin COVID-19 để tối ưu hóa khả năng bảo vệ chống lại nhiễm trùng COVID-19.

Dữ liệu hiện tại chưa xác định được bất kỳ dấu hiệu an toàn đáng lo ngại nào trong nhóm thuần tập này. ATAGI tiếp tục xem xét và theo dõi chặt chẽ các báo cáo về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin COVID-19 ở nhóm tuổi này.

Tuyên bố này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc họp tháng 1 của ATAGI, bao gồm các khuyến nghị và cân nhắc mới nhất về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Để đọc tuyên bố đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:
ATAGI update following weekly COVID-19 meeting – 12 January 2022