Một nghiên cứu được thực hiện bởi Public Health England (PHE) đã chỉ ra rằng một trong hai nhãn hiệu vắc xin COVID-19 của Pfizer hoặc AstraZeneca đều có hiệu quả cao đối với chủng COVID-19 của Ấn Độ. Hai tuần sau khi tiêm liều 2, vắc xin Pfizer được phát hiện là có hiệu quả 88% trong việc ngăn chặn bệnh có triệu chứng và vắc xin AstraZeneca có hiệu quả là 60%.

Hiệu quả của chỉ 1 liều của một trong hai nhãn hiệu đã giảm xuống còn 33%, cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng cả hai liều.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:

BBC News: Covid: Pfizer and AstraZeneca jabs work against Indian variant – study