Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Úc (ASID), các Đại học Phòng chống và Kiểm soát Nhiễm trùng Úc (ACIPC)Hiệp hội Y tế Công cộng Úc (PHAA) đã thể hiện sự ủng hộ đối với chiến lược vắc-xin COVID-19 của Chính phủ Liên bang. Tuyên bố cho thấy rằng các báo cáo gần đây của các phương tiện truyền thông xung quanh những lo ngại về khả năng tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng của bất kỳ loại vắc xin nào là không chính đáng và củng cố rằng công chúng nên tin tưởng vào phương pháp cung cấp vắc xin COVID-19 cho người Úc.

Để đọc tuyên bố đầy đủ theo liên kết dưới đây:

Các cơ quan cao điểm ủng hộ chiến lược vắc-xin COVID-19 của Úc