Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã công bố một báo cáo về hiệu quả của việc tiêm vắc-xin mRNA của Pfizer-BioNTech đối với việc nhập viện do COVID-19 ở những người từ 12–18 tuổi.

Các phát hiện trong báo cáo cho thấy rằng trong số những bệnh nhân Hoa Kỳ nhập viện từ 12–18 tuổi, hiệu quả của 2 liều vắc xin Pfizer-BioNTech đối với việc nhập viện do COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 là 93% (khoảng tin cậy 95% = 83%–97%).

Đánh giá chính từ báo cáo đã chứng minh rằng 2 liều vắc-xin Pfizer-BioNTech có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhập viện do COVID-19 ở những người từ 12–18 tuổi, củng cố tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin để bảo vệ thanh niên Hoa Kỳ chống lại COVID-19 nghiêm trọng.

Để đọc báo cáo đầy đủ, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.
CDC: Hiệu quả của vắc xin Pfizer-BioNTech mRNA đối với việc nhập viện do COVID-19 ở những người từ 12–18 tuổi