Chúng tôi đã cập nhật Câu hỏi thường gặp về COVID-19 liên quan đến viêm cơ tim/viêm màng ngoài tim sau trang vắc-xin mRNA để đưa vào Nguyên tắc Đau ngực mới.

PREDICT và ACEM, với sự tư vấn của Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc (ATAGI), Trung tâm tư vấn tiêm chủng New Zealand và Hiệp hội Tim mạch Úc và New Zealand (CSANZ) đã phát triển một hướng dẫn ngắn gọn về cách tiếp cận đánh giá ban đầu và nghiên cứu của trẻ em và thanh thiếu niên đến khoa cấp cứu với các triệu chứng liên quan đến vắc-xin.

Để đọc hướng dẫn, vui lòng tham khảo các trang MVEC sau:
MVEC: Trang Câu hỏi thường gặp về COVID-19: viêm cơ tim/viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vắc-xin mRNA
MVEC: Viêm cơ tim/viêm màng ngoài tim sau trang tham khảo vắc xin mRNA