Do sự không chắc chắn hiện tại xung quanh tình hình COVID-19 mà WHO hiện đã tuyên bố là đại dịch, CVU thứ 11 bị hoãn lại.

xin vui lòng xem của chúng tôi Sự kiện trang để biết thêm chi tiết.