Cập nhật về vắc-xin lâm sàng tiếp theo sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 7 tháng 12.

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các diễn giả trong nước và quốc tế về nhiều chủ đề tiêm chủng bao gồm cập nhật vắc xin COVID-19, truyền thông và sự tự tin về vắc xin, vắc xin cúm, Zostavax® và bệnh sởi.

Để xem toàn bộ chương trình và mua vé, vui lòng theo liên kết bên dưới đến trang Sự kiện của chúng tôi:

Cập nhật vắc xin lâm sàng: ngày 7 tháng 12 năm 2020